Χιουη, Λιουη, Ντιουη

Τι παιχνιδι και γενικα τι να φτιαξουμε για τους Χιουη,Λιουη και Ντιουη που νικησαν το poll;